U ponudi imamo veliki izbor okruglih dijamanata SI (Slightly Included) čistoće.

Sorting Of Gems - Diamonds And Loupe Picking Diamonds

Veličina karata (ct) Promjer dijamanta (mm) Cijena
0,005 ct 1 mm 110 kn
0,008 ct 1,2 mm 150 kn
0,010 ct 1,3 mm 160 kn
0,015 ct 1,5 mm 230 kn
0,02 ct 1,7 mm 280 kn
0,03 ct 2 mm 410 kn
0,04 ct 2,2 mm 530 kn
0,05 ct 2,4 mm 650 kn
0,06 ct 2,6 mm 800 kn
0,07 ct 2,7 mm 930 kn
0,08 ct 2,8 mm 1.120 kn
0,09 ct 2,9 mm 1.260 kn
0,10 ct 3 mm 1.520 kn
0,11 ct 3,1 mm 1.620 kn
0,12 ct 3,2 mm 1.760 kn
0,13 ct 1.910 kn
0,14 ct 3,3 mm 2.260 kn
0,15 ct 2.420 kn
0,16 ct 3,5 mm 2.580 kn
0,17 ct 2.740 kn
0,18 ct 3,7 mm 3.340 kn
0,19 ct 3.530 kn
0,20 ct 3,8 mm 3.710 kn
0,21 ct 3.900 kn
0,22 ct 3,9 mm 4.080 kn
0,23 ct 4.270 kn
0,24 ct 5.080 kn
0,25 ct 4,1 mm 5.300 kn
0,26 ct 5.510 kn
0,27 ct 5.720 kn
0,28 ct 5.930 kn
0,29 ct 7.210 kn
0,30 ct 4,4 mm 7.460 kn
0,31 ct 7.710 kn
0,32 ct 7.960 kn
0,33 ct 4,6 mm 8.210 kn
0,34 ct 8.450 kn
0,35 ct 4,7 mm 8.700 kn
0,36 ct 8.950 kn
0,37 ct 9.200 kn